Entegre ECM Yönetim Sistemi Politikası

Sorumluluğumuz taşıdığımız yükten daha ağırdır.

Çalışma anlayışımızda müşterilerimizin çözüm ve iş ortağıyız. Bu bilinçle;

* ECM’si olduğumuz yük vagonlarının revizyon, bakım ve tamirlerini 2019/779 EU
regülasyonuna göre kurulmuş sistemimizde, TSI, GCU, UIC gerekliliklerini
gözeterek, eksiksiz ve zamanında yapmayı,

* Bu işlemleri mümkün olan en seri şekilde yaparak vagonların kullanım dışı kalma
süresini en aza indirmeyi,

* Standartlara uygun kaliteli malzeme kullanmayı,

* Kaliteden ve müşteri memnuniyetinden ödün vermeksizin, tüm çalışanlarımızla
dürüstlük ve güven ilkesine bağlı kalarak bakımını yaptığımız vagonların emniyetli
şekilde kullanımını en önemli hedef olarak benimsemeyi,

* Bakım-onarımda, emniyet önceliğinin yanı sıra kalite ve çevre bilinci ile
gerçekleştirilmesini,

* Müşteri şikâyetlerini etkin olarak ele almayı ve tüm paydaşlara karşı şeffaf olmayı,

* Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve uygulanması için gerekli çalışmaları
yapmayı,

 * Bakım-onarımın gerçekleşmesi için imkân ve kaynakları tam ve zamanında temin
etmeyi,

* Kaynakların kullanımında, ECM Emniyet Hedeflerinin gerçekleştirilmesine
yönelik yatırım ve projelere öncelik vermeyi,

* TS ISO 45001 Standardını minimum gereklilik olarak kabul ederek uygun bir İSG
Yönetim Sistemi uygulamayı, sürekliliğini ve gelişimini sağlamayı,

* TS EN ISO 14001 Standardı ile birlikte çevre ile ilgili yürürlükteki diğer yasal
düzenlemelere uygun bir Çevre Yönetim Sistemi uygulanıp, sürekliliğinin ve
gelişiminin sağlanmasını,

* Çalışanların eğitim ve yetkinlik gerekliliklerini eksiksiz yerine getirmeyi,

* Kalite, işçi sağlığı/ güvenliği ve çevre prensiplerimizi, çalışma kültürümüzün temel
değeri yaparak, tüm çalışanlarımızla birlikte uygulamayı ve sürekli gelişmeyi
taahhüt ederiz.

 

Genel Müdür

DL © All Rights Reserved.2023

Powered by Templatation