Entegre ECM Yönetim Sistemi Politikası

Sorumluluğumuz taşıdığımız yükten daha ağırdır.

Çalışma anlayışımızda müşterilerimizin çözüm ve iş ortağıyız. Bu bilinçle;

* ECM’si olduğumuz yük vagonlarının revizyon, bakım ve tamirlerini, 445-2011-EU regülasyonuna göre kurulmuş sistemimizde, TSI, GCU, UIC gerekliliklerini gözeterek, eksiksiz ve zamanında yapmayı,

* Bu işlemleri mümkün olan en seri şekilde yaparak vagonların kullanım dışı kalma süresini en aza indirmeyi,

* Standartlara uygun kaliteli malzeme kullanmayı,

* Kaliteden ve müşteri memnuniyetinden ödün vermeksizin, tüm çalışanlarımızla dürüstlük ve güven ilkesine bağlı kalarak bakımını yaptığımız vagonların emniyetli şekilde kullanımını en önemli hedef olarak benimsemeyi,

* Bakım-onarımda, emniyet önceliğinin yanı sıra kalite ve çevre bilinci ile gerçekleştirilmesini,

* Emniyet, kalite ve çevre bilici ile rafineri ve DTİ’nin belirlediği prosedürlere uygun manevra hizmetleri vermek,

*Müşteri şikayetlerini etkin olarak ele almayı ve tüm paydaşlara karşı şeffaf olmayı,

* Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve uygulanması için gerekli çalışmaları yapmayı,

* Bakım-onarımın gerçekleşmesi için imkân ve kaynakları tam ve zamanında temin etmeyi,

* Kaynakların kullanımında, ECM Emniyet Hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik yatırım ve projelere öncelik vermeyi,

* ISO 18001 Standardını minimum gereklilik olarak kabul ederek uygun bir İSG Yönetim Sistemi uygulamayı, sürekliliğini ve gelişimini sağlamayı,

* ISO 14001 Standardı ile birlikte çevre ile ilgili yürürlükteki diğer yasal düzenlemelere uygun bir Çevre Yönetim Sistemi uygulanıp, sürekliliğinin ve gelişiminin sağlanmasını,

* Çalışanların eğitim ve yetkinlik gerekliliklerini eksiksiz yerine getirmeyi,

* Kalite, işçi sağlığı/ güvenliği ve çevre prensiplerimizi, çalışma kültürümüzün temel değeri yaparak, tüm çalışanlarımızla birlikte uygulamayı ve sürekli gelişmeyi taahhüt ederiz.

 

                                                                                                                                    Genel Müdür

DL © All Rights Reserved.2022

Powered by Templatation